Hankkeet

Kolmen kampuksen urheiluopisto kehittää toimintaansa ja edistää yhteistyötä hankkeiden avulla.

Meneillään olevat hankkeet: 

Erasmus + liikkuvuus -hanke 

Toteutusaika: lukuvuosi 2023-2024, rahoittaja Opetushallitus / Erasmus+

Hankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden ja henkilöstön kansainvälistä liikkuvuutta.

Asuntolatoiminnan kehittämishanke 

Toteutusaika: vuodet 2023-2024, rahoittaja Petter Forsströmin Ammattikoulut-säätiö 

Hankkeen tavoitteena on luoda asuntolaohjaamisen malli Kisakallion kampukselle ja tukea opiskelijoiden hyvinvointia ja elämänhallintaa asuntolatoiminnan kautta.  

Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen

Toteutusaika: vuosi 2024, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Turun kaupunki koordinoi hanketta, jossa on mukana 81 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Hankkeen tavoitteena on laatia strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen.

Hankkeen kehittämiskokonaisuudet:
Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtaminen
Laadunhallinnan ja johtamisen osaaminen
Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

Digitalisaatiokyvykkyyden vahvistaminen

Toteutusaika: vuosi 2024, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Omnia koordinoi hanketta, jossa on mukana 89 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Hankkeen tavoitteena on jalkauttaa ja vakiinnuttaa vuosina 2022 ja 2023 toteutettujen digihankkeiden tuloksia hyödyntämään ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitalisaation kehittämistä ja toteutustapoja. Hankkeessa laaditaan organisaatiokohtaiset suunnitelmat digikyvykkyyden kehittämiseksi.

Vieraskielisen opetuksen kehittäminen

Toteutusaika: vuosi 2024, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö

Keuda koordinoi hanketta, jossa on mukana 62 ammatillisen koulutuksen järjestäjää.

Hankkeessa kehitetään pedagogisia malleja ja oppimateriaaleja vieraskielisen ammatillisen opetuksen, monipuolisten oppimisympäristöjen ja toimintamallien kehittämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi parannetaan kotimaisten kielten opetuksen tarjontaa ja laatua ja kootaan/tuotetaan selkokielistä materiaalia. Hankkeessa kehitetään myös vieraskielisten opiskelijoiden osaamisen tunnistamisen menetelmiä sekä työpaikkaohjaajien kielitietoisuutta ja monikulttuurisuusosaamista. Kolmen kampuksen urheiluopisto on mukana Stadin ammatti- ja aikuisopiston vetämässä työpaketti 4:ssa: Oppimisen tuen mallit ja toimintaympäristöt.

Ohjausta ja tukea kolmella kampuksella

Toteutusaika: 1/2024-6/2025, rahoittaja Opetushallitus (ammatillisen koulutuksen oppimisen tuen kehittäminen)

Hankkeen tavoitteena on luoda ja jalkauttaa ohjauksen malli koko oppilaitokseen sekä kehittää opettajien erityisen tuen osaamista.

Opiskeluvalmennuksella yhteisöllistä hyvinvointia kolmelle kampukselle

Toteutusaika: 1/2024-7/2025, rahoittaja Opetus- ja kulttuuriministeriö (valtion erityisavustus yhteisöllisen opiskeluhuollon kehittämiseen ja vahvistamiseen)

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden hyvinvoinnin parantaminen vahvistamalla yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintaa arjessa opiskeluvalmentajien avulla, yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamallien kehittäminen ja opettajien osaamisen kehittäminen.

Jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla (JOUVA)

Toteutusaika: 2/2024-1/2026, rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus / Euroopan sosiaalirahasto, ESR+

Hanke on osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa: Toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi​, Erityistavoite: 4.2 Uutta osaamista työelämään

Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän yliopisto, osatoteuttajat ovat Urhea ja Kolmen kampuksen urheiluopisto.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa urheiluvalmennuksen eri tason koulutusasteiden ja työelämän välinen strateginen verkosto, jonka yhteistyöllä voidaan tunnistaa valmentajien jatkuvan oppimisen kysyntään vastaava koulutustarjonta.

JOUVA-hankkeen sivusto