Hakuopas

Hakuajat

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

Yhteishaku

Haku tapahtuu Opintopolussa 20.2.-19.3.2024 www.opintopolku.fi

Koulutus alkaa elokuussa 2024.

Hakukohteet:

 • Kisakallion Urheiluopiston kampus
 • Liikuntakeskus Pajulahden kampus
 • Kolmen kampuksen koulutus, Helsinki

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO

Jatkuva haku

 • Helsingin Urhean kampus, oppisopimus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa joustavasti
 • Pajulahden kampus, oppisopimus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa joustavasti
 • Pajulahden kampus, monimuoto
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa 9/2024
 • Helsingin Urhean kampus, monimuoto
  • Haku syksyllä 2024
  • Koulutus alkaa 1/2025
 • Helsingin Urhean kampus, urheilija LPT
  • Haku keväällä 2025
  • Koulutus alkaa 8/2025

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO, LIIKUNNAN OSAAMISALA

 • Kisakallion ja Pajulahden kampus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa 8/2024 ja 1/2025

LIIKUNNAN JA VALMENNUKSEN AMMATTITUTKINTO, VALMENNUKSEN OSAAMISALA

 • Pajulahden kampus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkoi 3/2024
 • Kisakallion kampus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa syksyllä 8/2024
 • Helsingin Urhean kampus
  • Haku syksyllä 2024
  • Koulutus alkaa 1/2025

VALMENNUKSEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

 • Helsingin Urhean kampus
  • Jatkuva haku HAE NYT
  • Koulutus alkaa 9/2024
 • Pajulahden kampus
  • Haku syksyllä 2024
  • Koulutus alkaa 2/2025
 • Kisakallion kampus ja Varalan urheiluopisto
  • Haku keväällä 2025
  • Koulutus alkaa syksyllä 2025

Hakuohjeet

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville hakijoille ja hakijoille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. 

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.  

HAKU TAPAHTUU OPINTOPOLUSSA www.opintopolku.fi

Kolmen kampuksen urheiluopistolla on yhteishaussa kolme hakukohdetta Liikunnanohjauksen perustutkinnolle: 

 • Liikuntakeskus Pajulahden kampus 
 • Kisakallion Urheiluopiston kampus 
 • Kolmen kampuksen koulutus, Helsinki 

Valintaperusteet 

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat: 

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi valmentavista koulutuksista 

LISÄKSI: 

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä 
 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista 
 • 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta. 

Liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutukseen hakeva saa kutsun omien hakukohteiden ylimpänä olevan koulun järjestämään Liikunnanohjauksen perustutkinnon pääsykokeeseen. Pääsykoepäivä ilmoitetaan hakijalle kutsukirjeessä. Oman ylimmän hakukohteen pääsykokeessa saadut pisteet siirtyvät alempiin hakutoiveisiin.  

Hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen, jos hän ei osallistu kokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. 

 1. Liikunnallisuus (kehonhallinta, rytmikyky, palloilu, vesiliikunta, kestävyys) 
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen (ohjaustuokio, ryhmäkäyttäytyminen, haastattelu)

Hakeutuminen urheilijaopiskelijaksi 

Jos olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta, voit ilmoittaa siitä yhteishaun hakulomakkeella. Hae koulutukseen normaalisti yhteishaun kautta. Vastaa lisäksi yhteishaun hakulomakkeen urheilijan lisäkysymyksiin. Oppilaitos selvittää lomakkeen urheilijakysymysten avulla, onko sinulla riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen urheilijana. 

Myös urheilijoiden osalta opiskelijaksi valinta tapahtuu yhteishaun valintaperusteiden mukaisesti. Kun opiskelija on saanut opiskelupaikan, lajiliittopisteytys ratkaisee, saako opiskelija urheilijastatuksen. Urheileville opiskelijoille tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. 

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos
• olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista
• et ole saanut opiskelupaikkaa toisen asteen yhteishaun kautta.

HUOM! Jos haet jatko-opintoihin suoraan peruskoulusta, haet ensisijaisesti yhteishaussa.

Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat ohjeet opiskelijavalintaan. Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

HAE TÄSTÄ

Hakuaikataulu: 

 • Pajulahden kampus, Liikunnanohjauksen perustutkinto, monimuoto, jatkuva haku alkaa 20.2.2024, koulutus alkaa syyskuussa 2024   
 • Helsingin kampus, Liikunnanohjauksen perustutkinto, monimuoto, seuraava hakuaika ilmoitetaan syksyllä 2024

Hakeutuminen urheilijaopiskelijaksi 

Jos olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta, voit ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hae koulutukseen normaalisti jatkuvan haun kautta.  

Myös urheilijoiden osalta opiskelijaksi valinta tapahtuu jatkuvan haun valintaperusteiden mukaisesti. Kun opiskelija on saanut opiskelupaikan, lajiliittopisteytys ratkaisee, saako opiskelija urheilijastatuksen. Urheileville opiskelijoille tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. 

Hakuohjeet: 

 1. Hakija hankkii itselleen liikunta-alan työpaikan ja sopii työnantajansa kanssa oppisopimuskoulutuksen mahdollisuudesta.  

  Työpaikan on oltava sellainen, että opiskelijalla on mahdollisuus ohjata monipuolisesti liikuntaa lapsille ja aikuisille, antaa liikuntaneuvontaa ja järjestää liikuntatapahtumia. Sopivia oppisopimustyöpaikkoja liikuntaneuvojan opintoihin ovat esimerkiksi suuret urheiluseurat, kuntien liikuntatoimet, kuntokeskukset ja lasten liikunnalliset iltapäiväkerhot. Oppisopimus voidaan solmia myös liikunta-alan yrittäjälle (yrittäjän oppisopimus). 

  Koulutustavoitteiden mukaisia työtehtäviä on oltava vähintään 25 tuntia viikossa. Työpaikalla on oltava ammattitaitoinen työpaikkaohjaaja, joka vastaa opiskelijan ohjauksesta. Työpaikka maksaa opiskelijalle työehtosopimuksen mukaisen palkan. Tietoa sopivista työpaikoista voi etsiä esimerkiksi työvoimatoimistojen kautta. 
 2. Hakija täyttää hakulomakkeen, HAE NYT
 3. Hakijaan ollaan yhteydessä oppilaitoksesta 
 4. Oppilaitos arvioi hakijan ja työpaikan soveltuvuuden Liikunnanohjauksen perustutkintoon ja oppisopimuskoulutukseen. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 
 5. Oppisopimus solmitaan opiskelijan, työpaikan ja oppilaitoksen välille. Opinnot voi aloittaa kun oppisopimus on solmittu.  

Koulutus on tarkoitettu lukion oppimäärän tai toisen asteen tutkinnon suorittaneille huippu-urheilijoille.   

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.  

Seuraava hakuaika on keväällä 2025.

Ohjeet:

Täytä hakulomake (mene sivun alaosaan, paina + merkkiä ”Urhea – Huippu-Urheilu jatkuva” -kohdasta. 

Urheilijastatuksen saamisen ratkaisee lajiliittopisteytys. Urheilijan tasovaatimukset muodostuvat Suomen olympiakomitean valtakunnallisen linjauksen mukaan 
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/  

Koulutus on tarkoitettu aikuisille, joilla on tavoitteena työllistyä liikunta-alalle tai hankkia liikunta-alan osaamista hyödynnettäväksi omassa työssään. Hakijalla tulisi olla työkokemusta liikunta- tai muulta alalta.

Koulutukseen on jatkuva haku ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti oman henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Seuraavat koulutusryhmät käynnistyvät elokuussa 2024 ja tammikuussa 2025. 

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

Jatkuva haku ja Oppisopimuskoulutus

Seuraavat koulutukset

 • VAT 3K Pajulahti 14 alkoi 3/2024. Koulutukseen voi edelleen hakea, opinnot voi aloittaa joustavasti.
 • VAT 3K Kisakallio alkaa 8/2024. Haku on auki.
 • VAT 3K Urhea alkaa 1/2025. Haku syksyllä 2024.

Jatkuva haku, Oppisopimuskoulutus

Seuraavat koulutukset:

Kisakallion kampus ja Varalan urheiluopisto (VeAT5), koulutus käynnissä

Helsingin Urhean kampus, koulutus alkaa 9/2024. Haku on auki, hae nyt!

Pajulahden kampus, koulutus alkaa 2/2025. Haku syksyllä 2024.

Kisakallion kampus ja Varalan urheiluopisto, koulutus alkaa syksyllä 2025. Haku keväällä 2025.

Tutkinnot