Oppilaitoksen esittely

Kolmen kampuksen urheiluopisto on Suomen suurin liikunta-alan ammatillista koulutusta tarjoava oppilaitos. Kolmen kampuksen urheiluopisto kouluttaa osaajia kehittämään liikuntakulttuuria ja lisäämään hyvinvointia yhteiskunnassa.

Kolmen Kampuksen Urheiluopisto aloitti toimintansa 1.1.2023, kun Kisakallion ja Pajulahden ammatilliset koulutukset yhdistyivät. Kisakalliosäätiö ja Valtakunnallinen valmennus- ja liikuntakeskus Oy omistavat Kolmen kampuksen urheiluopiston.

Ammatilliset tutkinnot: 

  • Liikunnanohjauksen perustutkinto 
  • Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto 
  • Valmennuksen erikoisammattitutkinto
  • Liikuntapaikka-alan ammattitutkinto (1.8.2024 alkaen)

Kolmen kampuksen urheiluopistolla on urheilijakoulutuksen erityistehtävä. Urheilijaopiskelijoiden opinnot järjestetään siten, että tavoitteellinen urheilu ja opinnot tukevat toisiaan. 

Kolmen kampuksen urheiluopisto järjestää koulutusta Kisakalliossa Lohjalla, Pajulahdessa Lahden Nastolassa ja Urhean kampuksella Helsingissä.

Kisakallion ja Pajulahden kampuksilla järjestetään sisäoppilaitosmuotoista koulutusta. 

Kolmen kampuksen urheiluopiston koulutuksissa opiskelee vuosittain noin 400 opiskelijaa.  

Kolmen kampuksen urheiluopiston opettajat ja henkilökunta ovat koulutettuja ammattilaisia. 

Koulutusta yhteistyössä 

Kolmen kampuksen urheiluopisto toteuttaa koulutusta tiiviissä yhteistyössä liikunta-alan työelämän kanssa. Kolmen kampuksen urheiluopisto kuuluu ainutlaatuiseen suomalaiseen urheiluopistojen verkostoon. Urheiluopisto on aktiivinen toimija myös kansainvälisillä kentillä. 

Kolmen kampuksen urheiluopisto toteuttaa liikunta-alan ammatillista koulutusta sopimusten puitteissa myös muille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi urheiluopisto tarjoaa liikunta-alan asiantuntija- ja koulutuspalveluita. 

LIIKKUMINEN JA HYVINVOINTI 

3K edistää fyysistä aktiivisuutta, liikkumista, liikuntaa, hyvinvointia ja urheilua.  

Liikkuminen on itseisarvoisesti tärkeä osa ihmisenä olemista.   

Liikunta edistää hyvinvointia, terveyttä ja oppimista. Liikunta ja urheilu tuovat iloa, elämyksiä, merkitystä ja yhteisöllisyyttä elämään. Urheilussa voi tavoitella omia rajojaan ja kehittyä huippuosaajaksi.   

Liikkuminen on 3K:n opiskelijoiden ja henkilöstön arkea. Koulutusta toteutetaan liikkuen ja toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Koulutuksessa tuetaan opiskelijoiden arkiaktiivisuutta ja liikunnallista elämäntapaa. 3K:n koulutuksista valmistuvat liikunnan ammattilaiset edistävät työllään koko väestön liikkumista ja hyvinvointia.

OPPIMINEN 

Oppiminen saa aikaan muutosta, innostaa ja luo uutta. Oppiminen edellyttää rohkeutta, heittäytymistä ja uuden kokeilua.  

3K koulutuksessa opiskelija kasvaa liikunnan ammattilaiseksi opiskelija- ja työelämälähtöisesti. Välittäminen, läsnäolo, kannustus, turvallinen ilmapiiri ja onnistumisen elämykset edistävät oppimista. Opiskelijaa tuetaan ottamaan vastuu omasta oppimisestaan.   

3K henkilöstö oppii ja kehittää osaamistaan omassa työssään, vuorovaikutuksessa toistensa ja alan verkostojen toimijoiden kanssa sekä kouluttautumalla.   

3K toimintaa kehitetään jatkuvasti avoimen vuorovaikutuksen, palautteen ja arvioinnin avulla.

OSALLISUUS 

Osallisuus on kuulumista ja kuulluksi tulemista. 3K osallisuus muodostuu yhdessä tekemisestä, avoimuudesta ja keskinäisestä arvostuksesta.   

3K opiskelijoilla ja henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa. Opiskelijoiden ryhmäytymistä tuetaan ja opiskelijoita rohkaistaan ottamaan vastuuta yhteisestä tekemisestä ja antamaan palautetta. Henkilöstön osallistumista ja vaikuttamista edistetään kokouksissa, kohtaamisissa ja avoimella viestinnällä.   

3K osallistuu aktiivisesti liikunta-alan ja koulutuksen kehittämiseen yhteistyökumppaneiden kanssa ja alan verkostoissa. 

VASTUULLISUUS 

3K edistää yhteiskunnan hyvinvointia liikunta-alan koulutuksen avulla.   

3K toteuttaa työelämän tarpeeseen vastaavaa ja työelämää kehittävää ammatillista koulutusta, jonka avulla opiskelijat työllistyvät ja sijoittuvat jatko-opintoihin.   

3K edistää toimintatavoillaan opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvointia, oppilaitoksen turvallisuutta, kestävää kehitystä, ympäristön kunnioitusta, taloudellisuutta sekä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.   

Opiskelijat ohjataan toimimaan sääntöjen mukaisesti.   

Henkilöstö perehdytetään työtehtäviinsä ja sitoutetaan työyhteisön toimintatapoihin.  

Jokaisella 3K:n henkilöstön jäsenellä ja opiskelijalla on osaltaan vastuu yhteisestä toiminnasta. Vastuullinen toiminta edistää luottamusta.