Kansainvälinen toiminta

Kansainvälisyys kolmella kampuksella

Kehitämme osaamistamme ja toimimme aktiivisesti liikunta-alan verkostoissa kansallisesti ja kansainvälisesti. Kolmella kampuksella kansainvälisyys tarkoittaa esimerkiksi opiskelijavaihtoa, opettajavaihtoa, osaamisen tuontia kampuksille ja vientiä Eurooppaan.

Euroopan unionin osarahoittama (Erasmus+)

Kansainvälinen toiminta on myös kielitaidon kasvamista, kulttuuriosaamista ja kokemuksia, asioita, joita ei voi rahassa mitata.

Kansainväliset kohteet

Voit olla toteuttamassa kansainvälisiä tapahtumia Kolmella kampuksella tai lähteä opiskelemaan tai työssä oppimaan Espanjaan, Hollantiin, Irlantiin tai Yhdysvaltoihin. Oppimistasi asioista on sinulle hyötyä työpaikan löytämisessä valmistumisesi jälkeen, päätitpä sitten jäädä Suomeen tai suunnata ulkomaille.

Opiskelija- ja opettajavaihto

Kolmen kampuksen urheiluopisto on Erasmus+ akkreditoitu organisaatio. Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle on Euroopan Unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma vuoteen 2027.

Oppitunneilla voi olla mukana ulkomaalaisia opiskelijoita ja opiskelukieli on englanti. Liikunta-alan opintoja on mahdollista opiskella toisessa maassa joko oppilaitoksessa tai työharjoittelujaksolla.

TOP-Jakso ulkomailla

KENELLE: Tarkoitettu Kolmen kampuksen urheiluopiston opiskelijoille (LPT, LAT, VAT, VeAT) sekä omille oppisopimusopiskelijoille. LPT-opiskelijoille ajankohta suositus on 2.-3. opintovuoden aikana. Vaihtoon voivat osallistua myös ne, jotka ovat hiljattain (alle 12 kuukautta aiemmin) valmistuneet Kolmen kampuksen urheiluopistosta.

KUINKA PITKÄ AIKA: Suoritettava jakso (2-10 vkoa).

IKÄ: Opiskelijalta vaaditaan 18 vuoden ikä vaihtojakson alkaessa.

VALINTAKRITEERIT: Soveltuvuus opiskelijavaihtoon, opintojen eteneminen HOKS:n mukaisesti, työelämätaito, itsenäisen toiminnan kyky, vieraalla kielellä toimimisen kyky, joustavuus ja muutoksen sietokyky.