Jukka Hokka Kolmen Kampuksen Urheiluopiston urheilukoordinaattoriksi

Jukka Hokka nimitettiin Kolmen kampuksen urheiluopiston urheilukoordinaattoriksi. Urheilukoordinaattorin tehtävänä on mahdollistaa urheilun ja opintojen yhdistäminen sekä kehittää Kolmen kampuksen urheiluopiston…

Jukka Hokka nimitettiin Kolmen kampuksen urheiluopiston urheilukoordinaattoriksi. Urheilukoordinaattorin tehtävänä on mahdollistaa urheilun ja opintojen yhdistäminen sekä kehittää Kolmen kampuksen urheiluopiston urheiluoppilaitostoimintaa.

Kolmen Kampuksen Urheiluopisto on yksi Suomessa toimivista erityisen koulutustehtävän ammatillisista oppilaitoksista, jotka on tarkoitettu motivoituneiden ja potentiaalisten urheilijoiden opiskelupaikoiksi ja joissa myös kansainväliselle huipulle tähtäävä valmentautuminen on mahdollista yhdistää opiskeluun.
Juki Hokka on käynnistänyt Helsingissä toteutettavan Huippu-urheilija LPT koulutuksen, josta ensimmäinen opiskelijaryhmä on valmistunut. Tavoitteena on jatkaa Pajulahdessa toteutunutta urheilijakoulutusta ja laajentaa nuorten urheilijoiden mahdollisuuksia myös Helsingissä ja Kisakalliossa.
Urheiluoppilaitos -status vahvistaa Suomen suurimman liikunta-alan oppilaitoksen näkyvyyttä ja tarjontaa.

Jaa somessa: