Jouva-hankkeessa kehitetään urheiluvalmentajien jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia

Jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla (JOUVA) -hanke on käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoituksella. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota yhteen urheiluvalmennuksen alan…

Jatkuva oppiminen urheiluvalmennuksen alalla (JOUVA) -hanke on käynnistynyt Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoituksella. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on koota yhteen urheiluvalmennuksen alan koulutuksen järjestäjät ja työelämätoimijat. Hankkeessa luodaan, yhdessä yhteistyökumppanien kanssa, urheiluvalmennuksen koulutuksen järjestäjien ja työelämän välinen strateginen verkosto. Sen avulla ennakoidaan urheiluvalmentajien jatkuvan oppimisen tarpeita, tunnistetaan tarpeisiin vastaava koulutustarjonta ja tuodaan se helposti löydettäväksi. Hankkeen päätoteuttajana on Jyväskylän yliopisto ja osatoteuttajina ovat Urhea-säätiö sekä Kolmen kampuksen urheiluopisto. Hankkeen budjetti on 438 000 euroa ja hankeaika 1.2.2024-31.1.2026.

Jatkuvan oppimisen merkitys kasvaa kaikkialla työelämässä ja siten myös urheiluvalmennuksessa. On todella hienoa, että JOUVA-hankkeen myötä valmentajille pystytään tulevaisuudessa tarjoamaan entistä parempia koulutuspolkuja ja osaamisen kehittämisen väyliä, iloitsee Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan koulutuksesta vastaava varadekaani Taija Juutinen.

Hankkeen toisena päätavoitteena on kehittää ammattivalmentajien jatkuvaa oppimista edistäviä toimintamalleja yhdessä alan työelämätoimijoiden kanssa. Päämääränä on, että mahdollistamalla valmentajille laadukas asiantuntijana kehittymisen ja pätevöitymisen polku, vaikutetaan verkoston toiminnalla positiivisesti valmentajien osaamis- ja koulutustasoon, työllisyyteen ja työurien pituuteen.

Urhean toimitusjohtaja Simo Tarvonen näkee valmentajien osaamistason nostamisen erittäin tärkeänä suomalaiselle urheilulle: Valmennuksen vaatimustaso ja valmennukseen kohdistuvat odotukset kasvavat kovalla vauhdilla. Onkin valtavan tärkeää, että valmentajien osaamisen kehittämistä muuttuvassa toimintaympäristössä pystytään tukemaan. JOUVA-hankkeessa luotavat yhteistyö- ja toimintamallit ovat merkityksellinen osa tätä työtä.

Hanke on alkanut urheiluvalmennuksen alan jatkuvan oppimisen koulutustarjonnan tunnistamisella. Löydät koostetta nykyisestä koulutustarjonnasta hankkeen verkkosivuilta: https://www.jyu.fi/fi/hankkeet/verkostosta-voimaa-jatkuva-oppiminen-urheiluvalmennuksen-alalla-jouva

Lisätiedot:   

Jyväskylän yliopisto: Johanna Ihalainen 0408347106  
johanna.k.ihalainen@jyu.fi  

Urhea: Anna Kirjavainen 0503446473 anna.kirjavainen@urhea.fi 

Kolmen kampuksen urheiluopisto: Pauliina Hyvönen 0447716997 
pauliina.hyvonen@urheiluopisto3k.fi

Jaa somessa: