Valmennuksen erikoisammattitutkinto

Valmennuksen erikoisammattitutkinto (VEAT) on näyttötutkintojärjestelmään kuuluva aikuisten ammatillinen tutkinto.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto on tutkintoon johtavaa ammatillista koulutusta, joka on suunnattu valmennustehtävissä (esim. päävalmentajat, valmennuspäälliköt, akatemiavalmentajat, nuorten olympiavalmentajat) sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä toimiville urheilun ammattilaisille. Työssä, muussa käytännön elämässä sekä koulutuksessa hankittu ammattitaito osoitetaan näytöillä.

Koulutus antaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua yli lajirajojen. Koulutuksessa hyödynnämme laajaa asiantuntijaverkostoamme.

Kolmen kampuksen urheiluopisto järjestää Valmennuksen erikoisammattitutkinnon koulutusta Pajulahdessa, Urheassa Helsingissä ja Kisakalliossa Lohjalla. Koulutuksen järjestämisessä tehdään yhteistyötä Varalan Urheiluopiston kanssa.

Tutkintonimike:

Valmennuksen erikoisammattitutkinto (VeAT)

Laajuus:

180 osp

Jatko-opintokelpoisuus:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Kotikampus:

Kisakallion kampus, Pajulahden kampus, Helsingin Urhean kampus, Varalan urheiluopisto

Hinta:

2200 €

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

lISÄTIEDOT

Jatkuva haku, Oppisopimuskoulutus

Seuraavat koulutukset:

Kisakallion kampus ja Varalan urheiluopisto (VeAT5), koulutus käynnissä

Helsingin Urhean kampus, koulutus alkaa 9/2024. Haku on auki, hae nyt!

Pajulahden kampus, koulutus alkaa 2/2025. Haku syksyllä 2024.

Kisakallion kampus ja Varalan urheiluopisto, koulutus alkaa syksyllä 2025. Haku keväällä 2025.

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä ja tutkinto muodostuu kahdesta pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnonosat:

  • Valmennustoiminnan johtaminen
  • Urheilijakeskeinen valmentaminen

Valinnaiset tutkinnonosat:

  • Urheilutoiminnan kehittäminen
  • Toimiminen valmennuksen kansainvälisessä toimintaympäristössä
  • Valmennustoiminnan hallinnon kehittäminen

Valmennuksen erikoisammattitutkinnon suorittanut voi toimia valmennustehtävissä sekä valmennuksen johto- ja kehittämistehtävissä

  • Julkisella sektorilla: urheilun lajiliittot, alueorganisaatiot ja urheiluakatemiat
  • Yksityisellä sektorilla: liikuntayritys ja itsenäinen liikuntayrittäjä
  • Kolmannella sektorilla: liikunta- ja urheiluseurat sekä nuorten olympiavalmentaja

 ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain.

Monimuotokoulutuksen hinta on 2 200 €. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset majoitus- ja ruokailukulut.

Valmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus toteutetaan 1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Kisakallion- ja Varalan Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. Lisäksi tehdään omaan työhön ja organisaation toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä.

Tutkinnon suorittaminen ja ammattitaidon osoittaminen edellyttää toimimista tutkinnon osan työtehtäväalueella. Koulutuksen voi suorittaa myös oppi- tai koulutussopimuksella.

Veat 5 ryhmän valmistavan koulutuksen lähijaksot:

1. jakso  4.-5.9.2023 Varala

2. jakso 23.–24.10. 2023 Kisakallio

3. jakso 27.–28.11.2023 Varala

4. jakso 15. – 17.1.2024 Kisakallio (Näyttöseminaari)

5. jakso 4.-5.3.2024 Varala

6. jakso 22.–23.4.2024 Kisakallio

7. jakso 3.-4.6.2024 Varala

8. jakso 26. – 27.8.2024 Kisakallio

(Pienet muutokset mahdollisia)

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

  • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella – kysy lisää yhteyshenkilöiltä.

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

Pulmu Puonti, Kolmen kampuksen urheiluopisto

+358 40 067 2500

pulmu.puonti@urheiluopisto3k.fi


Pekka Rindell, Varalan Urheiluopisto

+358 44 3459 925

pekka.rindell@varala.fi


Pekka Kainulainen, Kolmen kampuksen urheiluopisto

pekka.kainulainen@urheiluopisto3k.fi

+358 44 7755 345