Liikunnanohjauksen perustutkinto huippu-urheilijoille

Urheileva Opiskelija – URHEA HUIPPU-URHEILIJOILLE

Kolmen Kampuksen Urheiluopisto järjestää pääkaupunkiseudulla harjoitteleville huippu-urheilijoille räätälöityä Liikunnanohjauksen perustutkintoa teemalla ”opiskelua urheilun ehdoilla”. Lähiopetus tapahtuu Urhean Helsingin kampuksella. Lisäksi opiskelutehtäviä toteutetaan urheilijoiden omissa toimintaympäristöissä sekä muissa asiantuntijaympäristöissä. 
 
Koulutuksen kohderyhmä on kaksoisuraa suunnittelevat Urheassa harjoittelevat huippu-urheilijat, jotka kilpailevat vähintään kansallisella tasolla, tavoittelevat kansainvälistä huippua tai ovat jo siellä. Hakijalta edellytetään vähintään suoritettua toisen asteen tutkintoa sekä kykyä itsenäiseen opiskeluun. Oletus on, että hakijalla on tavoitteena toimia urheilun tai liikunnan parissa ammatikseen urheilun ohella tai urheilu-uran jälkeen.  

Urhea eli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on huipulle pyrkiviä ja jo huipulla olevia urheilijoita tukeva yhteistyöverkosto.  

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

Urhean Kampus – Helsinki Olympic Training Center

Urhea eli Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia on huipulle pyrkiviä ja jo huipulla olevia urheilijoita tukeva yhteistyöverkosto.

Koulutus on tarkoitettu lukion oppimäärän tai toisen asteen tutkinnon suorittaneille huippu-urheilijoille.   

Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella.  

Seuraava haku alkaa keväällä 2025.

Hakuohjeet:

Täytä hakulomake (mene sivun alaosaan, paina + merkkiä ”Urhea – Huippu-Urheilu jatkuva” -kohdasta. 

Urheilijastatuksen saamisen ratkaisee lajiliittopisteytys. Urheilijan tasovaatimukset muodostuvat Suomen olympiakomitean valtakunnallisen linjauksen mukaan 
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/  

Urheilijoiden valinnassa ratkaisevat

  • Lajiliittopisteytys
  • Soveltuvuushaastattelu, hakijat kutsutaan haastatteluun huhtikuun alusta alkaen.

Urheilijan tasovaatimukset muodostuvat Suomen olympiakomitean valtakunnallisen linjauksen mukaan
https://www.olympiakomitea.fi/huippu-urheilu/urheiluakatemiaohjelma/haku-urheiluoppilaitoksiin/

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

  • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

  • Liikunnanohjauksen perustutkinnon opetus ja ohjaus on opiskelijalle maksutonta.   
  • Perustutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan lounaaseen koulupäivien aikana.  
  • Opiskelijoilla on mahdollisuus hakea HOAS:n opiskelija-asuntoa. 
  • Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Kela:n opintoetuuksia. 

Yhteystiedot

Jukka Hokka

Urheilukoordinaattori
Ammatillinen opettaja
Tutkintovastaava/VAT/Huippu-urheilija LPT