Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnanohjauksen perustutkinto on toisen asteen ammatillinen perustutkinto, joka on tarkoitettu kaikille liikunnasta ja sen ohjaamisesta kiinnostuneille. 

Opiskelija voi hakeutua opiskelemaan Liikunnanohjauksen perustutkintoa Kisakallion, Pajulahden tai Helsingin kampukselle.

Tutkintonimike:

Liikuntaneuvoja

Laajuus:

180 osp

Jatko-opintokelpoisuus:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Kotikampus:

Helsingin kampus, Kisakallion kampus, Pajulahden kampus

Hakeutuminen:

Yhteishaku, Jatkuva haku, Oppisopimuskoulutus

Kesto:

2 – 3 vuotta

Koulutusmuoto:

Lähiopiskelu, Työpaikalla oppiminen, Oppisopimusopiskelu, Monimuoto-opiskelu

Liikuntaneuvoja

 • Ohjaa liikuntaa turvallisesti erilaisille asiakkaille
 • Hyödyntää liikunnanohjauksessa erilaisia liikuntamuotoja, liikuntalajeja ja toimintaympäristöjä
 • Antaa liikuntaneuvontaa ja toimii erilaisissa vuorovaikutustilanteissa liikunta-alan ammattilaisena
 • Laatii asiakkaille terveyttä ja fyysistä toimintakykyä edistäviä liikuntaohjelmia
 • Järjestää liikunta- tai kilpailutapahtumia.

Liikuntaneuvoja voi erikoistua terveyttä edistävään liikuntaneuvontaan, valmentamiseen ja seuratoimintaan tai liikunnan palvelutuotantoon.  

Liikuntaneuvojat työskentelevät monipuolisissa liikunnanohjaustehtävissä esimerkiksi kuntien liikuntatoimissa, kuntokeskuksissa, uimahalleissa, urheiluseuroissa ja -järjestöissä, lasten iltapäivätoiminnassa ja itsenäisinä ammatinharjoittajina. 

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

Lisätiedot

Yhteishaku on tarkoitettu peruskoulun päättäville hakijoille ja hakijoille, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. 

Kevään 2024 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 20.2.–19.3.2024. Opinnot alkavat syksyllä 2024.  

HAKU TAPAHTUU OPINTOPOLUSSA www.opintopolku.fi

Kolmen kampuksen urheiluopistolla on yhteishaussa kolme hakukohdetta Liikunnanohjauksen perustutkinnolle: 

 • Liikuntakeskus Pajulahden kampus 
 • Kisakallion Urheiluopiston kampus 
 • Kolmen kampuksen koulutus, Helsinki 

Valintaperusteet 

Hakiessasi ammatilliseen perustutkintoon peruskoulun jälkeen saat: 

 • 6 pistettä siitä, että olet suorittanut peruskoulun samana tai edellisenä vuonna kuin haet, TAI:
 • 6 pistettä tietyistä peruskoulun jälkeen suoritetuista opinnoista, esimerkiksi valmentavista koulutuksista 

LISÄKSI: 

 • 1–16 pistettä yleisestä koulumenestyksestä 
 • 1–8 pistettä painotettavista arvosanoista 
 • 0–10 pistettä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta 
 • 2 pistettä ammatillista koulutusta koskevasta ensimmäisestä hakutoiveesta. 

Liikunnanohjauksen perustutkinnon koulutukseen hakeva saa kutsun omien hakukohteiden ylimpänä olevan koulun järjestämään Liikunnanohjauksen perustutkinnon pääsykokeeseen. Pääsykoepäivä ilmoitetaan hakijalle kutsukirjeessä. Oman ylimmän hakukohteen pääsykokeessa saadut pisteet siirtyvät alempiin hakutoiveisiin.  

Hakija ei voi tulla hyväksytyksi koulutukseen, jos hän ei osallistu kokeeseen tai hän saa kokeesta 0 pistettä. 

Pääsy- ja soveltuvuuskoe muodostuu liikunnallisuutta sekä sosiaalisuutta ja itsensä ilmaisemista mittaavista osista. Hyväksytystä pääsy- ja soveltuvuuskokeesta hakija saa 1-10 pistettä. 

 1. Liikunnallisuus (kehonhallinta, rytmikyky, palloilu, vesiliikunta, kestävyys) 
 2. Sosiaalisuus ja itsensä ilmaiseminen (ohjaustuokio, ryhmäkäyttäytyminen, haastattelu)

Hakeutuminen urheilijaopiskelijaksi 

Jos olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta, voit ilmoittaa siitä yhteishaun hakulomakkeella. Hae koulutukseen normaalisti yhteishaun kautta. Vastaa lisäksi yhteishaun hakulomakkeen urheilijan lisäkysymyksiin. Oppilaitos selvittää lomakkeen urheilijakysymysten avulla, onko sinulla riittävät edellytykset tutkinnon suorittamiseen urheilijana. 

Myös urheilijoiden osalta opiskelijaksi valinta tapahtuu yhteishaun valintaperusteiden mukaisesti. Kun opiskelija on saanut opiskelupaikan, lajiliittopisteytys ratkaisee, saako opiskelija urheilijastatuksen. Urheileville opiskelijoille tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. 

Voit hakea jatkuvassa haussa, jos
• olet jo aiemmin suorittanut toisen asteen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon
• sinulla on työelämässä hankittua osaamista
• et ole saanut opiskelupaikkaa toisen asteen yhteishaun kautta.

HUOM! Jos haet jatko-opintoihin suoraan peruskoulusta, haet ensisijaisesti yhteishaussa.

Kaikki hakukelpoiset hakijat saavat ohjeet opiskelijavalintaan. Opiskelijavalinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. 

HAE TÄSTÄ

Hakuaikataulu: 

 • Pajulahden kampus, Liikunnanohjauksen perustutkinto, monimuoto, jatkuva haku alkaa 20.2.2024, koulutus alkaa syyskuussa 2024   
 • Helsingin kampus, Liikunnanohjauksen perustutkinto, monimuoto, seuraava hakuaika ilmoitetaan syksyllä 2024

Hakeutuminen urheilijaopiskelijaksi 

Jos olet kiinnostunut urheilijan ammatillisesta koulutuksesta, voit ilmoittaa siitä hakulomakkeella. Hae koulutukseen normaalisti jatkuvan haun kautta.  

Myös urheilijoiden osalta opiskelijaksi valinta tapahtuu jatkuvan haun valintaperusteiden mukaisesti. Kun opiskelija on saanut opiskelupaikan, lajiliittopisteytys ratkaisee, saako opiskelija urheilijastatuksen. Urheileville opiskelijoille tutkinnon suorittaminen henkilökohtaistetaan siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. 

Tervetuloa tutustumaan Kolmen kampuksen urheiluopistoon ja liikunnanohjauksen perustutkinnon opintoihin Kisakallion, Pajulahden ja Helsingin kampuksille!


Avoimet ovet on suunnattu perusopetuksen 8.-9.-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen sekä kaikille liikunta-alan kokopäiväopinnoista kiinnostuneille. Päivän ohjelmaan kuuluu opiskelumahdollisuuksien, kampuksen tilojen ja henkilökunnan esittelyä. Opiskelijat kertovat päivän aikana kokemuksia opiskelustaan Kolmen kampuksen urheiluopistossa.

Osallistujilla on mahdollisuus opiskelijahintaiseen lounaaseen kampuksen ravintolassa.

Liikunnanohjauksen perustutkinnon avoimet ovet 24.1.2024:  

Pajulahden kampus klo 10.00-12.00 (Pajulahdentie 167, Nastola)

Helsingin Urhean kampus klo 10.00-12.00 (Mäkelänkatu 47, Helsinki)

Kisakallion kampus klo 9.30-12.00 (Kaarina Karin tie 4, Lohja)

ILMOITTAUDU AVOIMIIN OVIIN TÄSTÄ

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa huomioidaan opiskelijan aiempi osaaminen ja mahdollisesti tarvittavat tukitoimet. Suunnitelmaa päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä. Opinnot kestävät noin 2-3 vuotta riippuen aiemmista opinnoista ja osaamisesta. Opinnot ovat päätoimisia.

Liikunnanohjauksen perustutkintoa voi opiskella Kisakallion, Pajulahden ja Helsingin kampuksilla. Osa Helsingin kampuksen ryhmien opinnoista toteutetaan Pajulahden ja Kisakallion kampuksilla (valinnaiset tutkinnon osat).

Opiskelu on käytännönläheistä, toiminnallista, liikunnallista ja sisältää paljon yhdessä tekemistä. Opiskelijat harjoittelevat liikunnan ohjaamista aitojen asiakkaiden kanssa ja ovat mukana kampuksilla järjestettävissä liikunta- ja urheilutapahtumissa. 

Opiskelumuotoja ovat lähiopinnot, työpaikalla oppiminen ja itsenäinen opiskelu. Työpaikalla oppimisen jaksojen ajaksi laaditaan koulutussopimus.   

Opinnoissa hankittu osaaminen osoitetaan aidoissa työelämätilanteissa toteutettavissa näytöissä.  

Kolmen kampuksen urheiluopistolla on urheilijakoulutuksen erityistehtävä. Urheilevien opiskelijoiden opinnot henkilökohtaistetaan siten, että yhtäaikainen opiskelu ja täysipainoinen kilpaurheilu ovat mahdollisia. 

Kolmen kampuksen urheiluopiston olosuhteet mahdollistavat kansainvälisen tason harjoittelu-, testaamis- ja palautumisolosuhteet. Oppilaitos tekee tiivistä yhteistyötä pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ja Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. 

Pajulahden kampuksella urheilijan ja henkilökohtaisten valmentajien apuna toimivat Pajulahden valmennuskeskuksen ammattivalmentajat. Kampuksen päälajit ovat yleisurheilu, joukkuelajien fyysinen valmennus, kestävyyslajit, kamppailulajit. Arjessa on mahdollista harjoitella kahdesti päivässä 2-5 päivänä viikossa. Valmentajina toimivat Rami Virlander, Janne Lahtinen, Nikke Vilmi. 
Osa harjoituksista on yhteisiä Päijät-Hämeen urheiluakatemian kanssa. Urheilijat pystyvät osallistumaan osallistumaan Lahdessa järjestettäviin aamutreeneihin jääkiekossa, koripallossa, jalkapallossa, yleisurheilussa ja hiihdossa urheilijan tason ollessa riittävän kova.

Kisakallion kampuksella voi opiskella myös kaksoistutkinnon:

Kahden tutkinnon opintojen suorittamisella tarkoitetaan sitä, että opiskelija suorittaa rinnakkain ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon. Lukio-opintojen ja ammatillisten opintojen suorittaminen samanaikaisesti sopii niille, joilla on tavoitteena jatko-opinnot ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa. Kahden tutkinnon opintojen suorittaminen vaatii opiskelijalta sitoutumista ja itsenäisen opiskelun taitoja. Opinnoissa tarvitaan säännöllistä opiskelua ja aktiivisuutta.

 

Lukio-opinnot

Kuka voi tehdä: Kahden tutkinnon opinnot ovat Kisakalliossa mahdollisia peruskoulupohjaisille opiskelijoille, joiden päättötodistuksen keskiarvo ylittää Lohjan Yhteislyseon lukion keskiarvorajan (7,4 vuonna 2023).

Missä: Lukio-opinnot toteutetaan yhteistyössä Lohjan Yhteislyseon lukion kanssa. 

Kesto: Lukio-opintojen kesto on noin kolme vuotta. 

Aika: Lukio-opetus järjestetään lukiolla (Lohjalla) maanantaisin. 

Sisältö: Lukio-opinnot sisältävät seuraavat kurssit: 

 •  AI – äidinkieli (6 kurssia)
 •  MA – lyhyt matematiikka (6 kurssia)
 •  EN – englanti (6 kurssia)
 •  TE – terveystieto (4 kurssia)
 •  YO – yhteiskuntaoppi (5 kurssia). 

Suoritetut lukio-opinnot sisällytetään ammatillisen perustutkinnon yhteisiin tutkinnon osiin ja valinnaisiin tutkinnon osiin. 

YO-kirjoitukset: Opiskelija, joka suorittaa 180 osaamispisteen laajuista ammatillista perustutkintoa, voi osallistua ylioppilastutkintoon opintojen ollessa vielä kesken. Häneltä edellytetään kuitenkin vähintään 90:ää suoritettua osaamispistettä.

Väyläopinnoissa opiskelija suorittaa ammattikorkeakouluopintoja yhtä aikaa toisen asteen opintojen kanssa. Väyläopinnoissa opiskelijalla on mahdollisuus tutustua ja saada valmiuksia opiskeluun ammattikorkeakoulussa. Kolmen kampuksen urheiluopisto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta väyläopintoihin yhteistyössä XAMK:n kanssa: 

 • Liikunnanohjaaja AMK  
 • Fysioterapeutti AMK (ei lukuvuonna 2023-24) 

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

 • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opetus ja ohjaus on opiskelijalle maksutonta. Oppivelvollisille opiskelijoille maksuttomia ovat myös opetuksessa tarvittavat materiaalit ja välineet. Henkilökohtaiset urheiluvaatteet ja -välineet eivät sisälly maksuttomuuden piiriin.   

Perustutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus maksuttomaan lounaaseen koulupäivien aikana.  

Pajulahden ja Kisakallion kampuksilla opiskellaan liikunnanohjauksen perustutkintoa sisäoppilaitosmuotoisesti. Sisäoppilaitosmuotoiseen opiskeluun kuuluu lähiopetuspäivinä maksuton majoitus täysihoidolla (aamupala, lounas, päivällinen). Opistotasoinen majoitus tapahtuu pääsääntöisesti kahden hengen huoneissa.  

Helsingin kampuksen opiskelijoilla on mahdollisuus hakea HOAS:n opiskelija-asuntoa. 

Liikunnanohjauksen perustutkinnon opiskelijoilla on mahdollisuus hakea Kela:n opintoetuuksia. 

LiikunnanOHJAUKSEN perustutkinnon yhteystiedot

Hanna Barybina

Opintosihteeri, Pajulahden kampus

Mira Käyhty

Opintosihteeri, Helsingin ja Pajulahden kampukset

Saija Paulinow

Opintosihteeri, Kisakallion kampus

Hanna Junes

Kampusvastaava, Helsingin kampus

Petri Sallinen

Kampusvastaava, Pajulahden kampus

Linda Tiirikainen

Kampusvastaava, Kisakallion kampus
Kansainvälinen koordinaattori, Kisakallio
Ammatillinen opettaja