Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Valmennuksen osaamisala

Kisakalliossa ja Pajulahdessa järjestään Valmennuksen ammattitutkinnon koulutusta, joka antaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua yli lajirajojen.

Kisakallion Urheiluopiston ja Liikuntakeskus Pajulahden ammatilliset koulutukset yhdistyvät 1.1.2023. Uuden oppilaitoksen nimi on Kolmen Kampuksen Urheiluopisto Oy. Sen omistavat Kisakalliosäätiö ja Valtakunnallinen Valmennus- ja liikuntakeskus Oy. Koulutuksessa hyödynnämme laajaa asiantuntijaverkostoamme.

Valmentajan ammatillinen koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka toimii valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Hän toimii valmentajana urheilijalähtöisesti, tukea ja seurata urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä sekä edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Tutkinnon
suorittanut voi toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa tai muussa valmennustoiminnassa esimerkiksi yrittäjänä.

Koulutuksen hakijalta odotetaan urheiluvalmennuksen kokemusta ja mielellään lajiliittojen koulutustaustaa tai muuta liikunnan alan koulutusta. Toteutus edellyttää käytännön valmennuksessa toimimista yksilö- tai joukkuevalmennuksessa koulutuksen aikana. Soveltuvuudesta kannattaa keskustella hakeutumisvaiheessa koulutuksen yhteyshenkilöiden kanssa.

Tutkintonimike:

Ammattivalmentaja (VAT)

Laajuus:

150 osp

Jatko-opintokelpoisuus:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Kotikampus:

Kisakallion Urheiluopisto ja Pajulahden Urheiluopisto

Kesto:

1-2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutusmuoto:

Monimuoto

Aloitus:

Kisakallio elokuu 2023, Pajulahti maaliskuu 2024 (jatkuva haku auki)

Hinta:

1750 €

lISÄTIEDOT

Jatkuva haku ja Oppisopimuskoulutus

Seuraavat koulutukset

 • VAT 3K Kisakallio 11 alkoi elokuussa 2023. Ryhmässä on vielä tilaa, koulutukseen on edelleen haku avoinna.
 • VAT 3K Pajulahti 14 alkaa maaliskuussa 2024. Haku koulutukseen on avoinna.

Valmennuksen osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä ja tutkinto muodostuuyhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnonosa 60 osp:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana

Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp:

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain.

Valmennuksen ammattitutkinnon valmistava koulutus toteutetaan 1–1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähijaksoja Kisakallion tai Pajulahden Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. Lisäksi tehdään omaan toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppi- tai koulutussopimuksella.

VAT 3K Kisakallio 11 ryhmän valmistavan koulutuksen lähijaksot:

 1. jakso 22.8.2023
 2. jakso 18.9.-20.9.2023
 3. jakso 9.10.-11.10.2023
 4. jakso 13.11.-15.11.2023
 5. jakso 11.12.-13.12.2023
 6. jakso 22.1.-24.1.2024
 7. jakso 12.2.-14.2.2024
 8. jakso 11.3.-13.3.2024
 9. jakso 15.4.-17.4.2024
 10. lähijakso 13.5.-15.5.2024

VAT 3K Pajulahti 14-koulutuksen lähijaksot:

 1. jakso 7.-8.3.2024 Näyttötutkinnon suorittamisen perusteet ja opiskelu Pajulahdessa
 2. jakso 3.-5.4.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana
 3. jakso 15.-17.5.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana
 4. jakso 28.-30.8.2023 Ammatillinen toiminta valmentajana
 5. jakso 9.-11.10.2023 Ammatillinen toiminta valmentajana
 6. jakso 18.-20.11.2024 Valinnainen tutkinnon osa (Kestävyysseminaari)
 7. jakso 15.-17.1.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 8. jakso 5.-7.3.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 9. jakso 9.-11.4.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 10. jakso 21.-23.5.2025 Valinnainen tutkinnon osa, valmistujaisjuhlat

(Pienet muutokset mahdollisia)

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella – kysy lisää yhteyshenkilöiltä.

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

pekka.kainulainen@urheiluopisto3k.fi

Petri Sallinen (oppisopimus koulutus Pajulahti)
+358 44 7755 334
petri.sallinen@urheiluopisto3k.fi

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

 • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Monimuotokoulutuksen hinta on 1750 €. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset majoitus- ja ruokailukulut.

Yhteystiedot

Jukka Hokka

Urheilukoordinaattori
Ammatillinen opettaja
Tutkintovastaava/VAT/Huippu-urheilija LPT

Pekka Kainulainen

VAT/VEAT Tutkintovastaava (Pajulahti)

Pulmu Puonti

Valmentajakoulutuksen asiantuntija, tutkintovastaava/VeAT

Janne Lahtinen

Liikunnanopettaja, valmentaja, urheilukoordinaattori

LPT-koulutusohjelma