Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto, Valmennuksen osaamisala

Kisakallion, Pajulahden ja Helsingin Urhean kampuksilla järjestetään Valmennuksen ammattitutkinnon koulutusta, joka antaa osallistujille ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua yli lajirajojen.

Valmentajan ammatillinen koulutus on tarkoitettu henkilölle, joka toimii valmentajana valmennustyössä ja kehittää osaamistaan valmentajana sekä kehittää valmennuksen toimintaympäristöä. Hän toimii valmentajana urheilijalähtöisesti, tukee ja seuraa urheilijan kokonaisvaltaista kehittymistä sekä edistää valmennustilanteiden turvallisuutta. Tutkinnon
suorittanut voi toimia valmennustehtävissä urheiluseuroissa tai muussa valmennustoiminnassa esimerkiksi yrittäjänä.

Kisakalliossa ja Pajulahdessa järjestettävä koulutus sisältää 10x 3vrk lähijaksot opistoilla. Helsingin Urhean kampuksella lähiopetus järjestetään viikoittain yhtenä iltapäivänä, jolla mahdollistetaan kouluttautuminen ammatikseen valmentavien arjessa.

Koulutuksen hakijalta odotetaan urheiluvalmennuksen kokemusta ja mielellään lajiliittojen koulutustaustaa tai muuta liikunnan alan koulutusta. Toteutus edellyttää käytännön valmennuksessa toimimista yksilö- tai joukkuevalmennuksessa koulutuksen aikana. Soveltuvuudesta kannattaa keskustella hakeutumisvaiheessa koulutuksen yhteyshenkilöiden kanssa.

Kisakallion Urheiluopiston ja Liikuntakeskus Pajulahden ammatilliset koulutukset yhdistyvät 1.1.2023. Uuden oppilaitoksen nimi on Kolmen Kampuksen Urheiluopisto Oy. Sen omistavat Kisakalliosäätiö ja Valtakunnallinen Valmennus- ja liikuntakeskus Oy. Koulutuksessa hyödynnämme laajaa asiantuntijaverkostoamme.

Tutkintonimike:

Ammattivalmentaja (VAT)

Laajuus:

150 osp

Jatko-opintokelpoisuus:

Yleinen jatko-opintokelpoisuus

Kotikampus:

Kisakallion kampus, Pajulahden kampus, Helsingin kampus

Kesto:

1-2 vuotta henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti

Koulutusmuoto:

Monimuoto

Aloitus:

Helsinki tammikuu 2024, Pajulahti maaliskuu 2024, Kisakallio syksy 2024 (jatkuva haku auki)

Hinta:

1750 €

Hakuopas

Haetko koulutukseen?

Hakuoppaan kautta löydät hakuajat ja -ohjeet

lISÄTIEDOT

Jatkuva haku ja Oppisopimuskoulutus

Seuraavat koulutukset

 • VAT 3K Pajulahti 14 alkoi 3/2024. Koulutukseen voi edelleen hakea, opinnot voi aloittaa joustavasti.
 • VAT 3K Kisakallio alkaa 8/2024. Haku on auki.
 • VAT 3K Urhea alkaa 1/2025. Haku syksyllä 2024.

Valmennuksen osaamisalan laajuus on 150 osaamispistettä ja tutkinto muodostuuyhdestä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakollinen tutkinnonosa 60 osp:

 • Ammatillinen toiminta valmentajana

Valinnaiset tutkinnonosat 90 osp:

 • Lasten valmentaminen
 • Nuorten valmentaminen
 • Aikuisten valmentaminen

ePerusteet-palvelussa voit tutustua voimassa oleviin opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteisiin. Perusteita julkaistaan palvelussa vaiheittain.

Valmentajan ammattitutkinnon voi suorittaa Helsingin, Kisakallion tai Pajulahden kampuksella.

Helsingin Urhean kampuksella lähiopetus toteutetaan keskiviikkoiltapäivisin Urhean Mäkelänrinteen tiloissa. Uusi koulutusmalli mahdollistaa kouluttautumisen ammattivalmentajaksi osana arkea. Monilajinen VAT mahdollistaa verkostoitumisen ja osaamisen jakamisen yli lajirajojen. Vierailut opiskelukaverien valmennusarjessa ovat osa kokonaisuutta.

VAT Helsingin toteutus:

 1. Lähipäivät Urhean tiloissa keskiviikkoisin klo 12-15
 2. Etätehtävät
 3. Käytännön valmentaminen omien urheilijoiden / joukkueen kanssa

Pakollinen tutkinnon osa toteutetaan 31.1.-5.6.2024, valinnainen tutkinnon osa 14.8.-13.12.2024.

Kisakallion ja Pajulahden kampuksilla koulutus toteutetaan 1–1,5 vuoden mittaisena monimuoto-opiskeluna, joka sisältää 10 x 3 vrk:n lähijaksot Kisakallion tai Pajulahden Urheiluopistolla, etäopiskelua kotipaikkakunnalla sekä työssäoppimista omaa työtehtävää toteuttaen. Lisäksi tehdään omaan toimintaan liittyviä kehittämistehtäviä.

Koulutuksen voi suorittaa myös oppi- tai koulutussopimuksella.

VAT 2024 Kisakallio koulutuksen lähijaksot:
20.8.2024
16.9.-18.9.2024
7.10.-9.10.2024
11.11.-13.11.2024
16.12.-18.12.2024
20.1.-22.1.2025
10.2.-12.2.2025
10.3.-12.3.2025
26.3.-28.3.2025 (Motorskills)
14.4.-16.4.2025

VAT 3K Pajulahti 14-koulutuksen lähijaksot:

 1. jakso 7.-8.3.2024 Näyttötutkinnon suorittaminen, Ammatillinen toiminta valmentajana
 2. jakso 3.-5.4.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana
 3. jakso 15.-17.5.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana
 4. jakso 28.-30.8.2024 Ammatillinen toiminta valmentajana
 5. jakso 17.-19.10 2024 Valinnainen tutkinnon osa (kestävyysseminaari)
 6. jakso 20.-22.11.2024 Valinnainen tutkinnon osa
 7. jakso 15.-17.1.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 8. jakso 5.-7.3.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 9. jakso 9.-11.4.2025 Valinnainen tutkinnon osa
 10. jakso toukokuu 2025 Valinnainen tutkinnon osa, valmistujaisjuhlat

VAT 3K Kisakallio 11 koulutuksen lähijaksot:

 1. jakso 22.8.2023
 2. jakso 18.9.-20.9.2023
 3. jakso 9.10.-11.10.2023
 4. jakso 13.11.-15.11.2023
 5. jakso 11.12.-13.12.2023
 6. jakso 22.1.-24.1.2024
 7. jakso 12.2.-14.2.2024
 8. jakso 11.3.-13.3.2024
 9. jakso 15.4.-17.4.2024
 10. lähijakso 13.5.-15.5.2024

(Pienet muutokset mahdollisia)

Koulutuksen voi suorittaa myös oppisopimuksella – kysy lisää yhteyshenkilöiltä.

Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista oppimis- ja etätehtävistä.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta.

pekka.kainulainen@urheiluopisto3k.fi

Petri Sallinen (oppisopimus koulutus Pajulahti)
+358 44 7755 334
petri.sallinen@urheiluopisto3k.fi

TUTKINTOKOHTAISET TERVEYDENTILA TAI TOIMINTAKYKYVAATIMUKSET 

Liikunnanohjauksen perustutkinto, Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinto ja Valmennuksen erikoisammattitutkinto ovat ns. SORA-tutkintoja. 

SORA-tutkinnoissa koulutuksen järjestäjä voi pyytää tietoja opiskelijan terveydentilasta ja toimintakyvystä opintoihin hakeutuessa tai niiden muuttuessa opintojen aikana. Koulutuksen järjestäjä pyytää nähtäväksi rikosrekisteriotteen, jos koulutukseen liittyy olennaisesti alaikäisten kanssa työskentelyä. Sora-tutkinnoissa opiskelijalta voidaan peruuttaa opiskeluoikeus, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti toisen henkilön terveyden ja turvallisuuden. 

Terveydentila tai toimintakykyvaatimukset: 

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne.  

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:  

 • Sellaiset psyykkiset tai fyysiset sairaudet ja vammat, jotka estävät koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi, vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai tuki- ja liikuntaelimistön sairaus 
 • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.  

Opiskelijalla on velvollisuus ilmoittaa oppilaitokseen sellaisista yllä mainituista seikoista, jotka voivat vaikuttaa opiskeluun tai työskentelyyn liikunta-alalla. 

Tilaa rikosrekisteriote TÄÄLTÄ

Monimuotokoulutuksen hinta on 1750 €. Tämän lisäksi tulevat mahdolliset majoitus- ja ruokailukulut.

Yhteystiedot

Jukka Hokka

Urheilukoordinaattori
Ammatillinen opettaja
Tutkintovastaava/VAT/Huippu-urheilija LPT

Pekka Kainulainen

VAT/VEAT Tutkintovastaava (Pajulahti)

Pulmu Puonti

Valmentajakoulutuksen asiantuntija, tutkintovastaava/VeAT

Janne Lahtinen

VAT tutkintovastaava